Một cái nhìn hiếm có vào cuộc sống của nữ tu "Dòng Áo Đỏ" tại Thái lan

Một cái nhìn hiếm có vào cuộc sống của nữ tu "Dòng Áo Đỏ" tại Thái lan

Tin Thailand (CNA): Một nhóm nữ tu dòng kín Hoa kỳ đã mở một tu viện mới tại phía đông bắc Thái lan để mang đời sống chiêm niệm tu trì đến đây. Sơ Joan Claver, viện trưởng và vị sáng lập tu viện này nói: "Sự đóng góp của chị em chúng tôi cho nhu cầu của thế giới chính là những lời cầu nguyện". Sơ Joan của Dòng kín Chúa Cứu Chuộc từ Thành phố St. Louis, Missouri đã khấn tu được 63 năm. Tu viện mới tại Thái lan hiện có 4 nữ tu và 1 dự khấn. Tưởng cũng nên biết các nữ tu Dòng Kín Chúa Cứu Chuộc mặc y phục màu đỏ thẫm nên đôi khi họ cũng được gọi một cách trìu mến là "sơ áo đỏ". Các sơ đội lúp và khoác áo choàng xanh, ngực đeo kim ấn hình Chúa Cứu Chuộc, và lưng đeo 15 chuỗi Mân côi. Các sơ lần hạt cầu nguyện từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ và trong lúc làm việc hằng ngày. Sơ Maria Kamsamran, một nữ tu Dòng kín này đã tỏ lời cảm tạ Thiên Chúa, sau là cảm ơn Đức Cha Joseph Sirisut, Giám mục Địa phận đã cho phép và cấp đất đai để xây dựng tu viện.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức Một cái nhìn hiếm có vào cuộc sống của nữ tu "Dòng Áo Đỏ" tại Thái lan