CƠ SỞ MỤC VỤ TẠI CÁC KHÁM ĐƯỜNG Ở ẤN ĐỘ ĐÃ TỔ CHỨC LIÊN HOAN MỪNG LỄ GIÁNG SINH.

CƠ SỞ MỤC VỤ TẠI CÁC KHÁM ĐƯỜNG Ở ẤN ĐỘ ĐÃ TỔ CHỨC LIÊN HOAN MỪNG LỄ GIÁNG SINH.

Tin New Delhi, Ấn Độ - VR 122216: Hơn 2 ngàn tù nhân trong trại giam Tihar, trung tâm cải huấn lớn nhất tại Ấn Độ, đã tận tình tham dự các cuộc liên hoan mừng Lễ Giáng Sinh do Cơ Sở Mục Vụ các Phạm Nhân (gọi tắt là PMI) của Ấn Độ tổ chức. Cơ Sở PMI là một tổ chức hiện diện trong 800 trại giam trên lãnh thổ Ấn Độ, đã được sự công nhận của HỘi Đồng Giám Mục Ấn Độ, với khoảng 6 ngàn thiện nguyện viên, kể cả các linh mục, nữ tu và các giáo dân. Tổ chức này được thành lập nhằm trợ giúp các phạm nhân trên khắp đất nước này. Cơ Sở PMI mỗi năm đều tổ chức liên hoan mừng Giáng Sinh cũng như các chương trình văn hóa cho các phạm nhân trên toàn quốc, để mang niềm vui Giáng Sinh đến với họ, và loan truyền một thông điệp về tình thương yêu và hòa bình trong xã hội. Cha Savari Raj một điều hợp viên địa phương của PMI đã cho biết: Trong 10 ngày qua, PMI đã tổ chức những cuộc liên hoan mừng Giáng Sinh, kể cả những buổi hát nhạc GS cho tất cả các phạm nhân trong nước.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức CƠ SỞ MỤC VỤ TẠI CÁC KHÁM ĐƯỜNG Ở ẤN ĐỘ ĐÃ TỔ CHỨC LIÊN HOAN MỪNG LỄ GIÁNG SINH.