TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG MẠI DÂM, KHÔNG MỘT AI NGHĨ ĐẾN CÁC NGƯỜI “KHÁCH HÀNG” MUA DÂM.

TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG MẠI DÂM, KHÔNG MỘT AI NGHĨ ĐẾN CÁC NGƯỜI “KHÁCH HÀNG” MUA DÂM.

Tin Rôma, Ý Đại Lợi – EWTN 122216: Theo ý kiến của các nữ tu đang cố gắng để chống lại nạn cưỡng bách mại dâm, ngày nay, vẫn còn có một yếu tố mà người ta vẫn để ra ngoài: đó là những khách hàng mua dâm, họ là ai, và phải đối xử với họ như thế nào? Nữ Tu Monika Chikwe đã nói cùng giới báo chí rằng: "Chúng tôi đặc biệt chú ý đến vấn đề của các người khách hàng. Đó là một đề tài mà ít có người đề cập tới. Ai ai cũng chỉ nói đến các nạn nhân, nạn nhân và nạn nhân. Thật sự thì đàn bà là nạn nhân của sự đam mê của đàn ông. Ngay cả trong Thánh Kinh, có một người đàn bà ngoại tình bị bắt và đưa đến Chúa Giêsu, nhưng nếu quả thật là một vụ ngoại tình thì 'tòng phạm' đâu? Không thấy nói đến người đàn ông. Thời bây giờ cũng thế. Ai cũng chỉ nói đến các nạn nhân, nhưng ai đã lợi dụng các nạn nhân ấy? Ai là các khách hàng của họ? Những người đó là những người tòng phạm, và họ cũng phải chịu trách nhiệm".

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG MẠI DÂM, KHÔNG MỘT AI NGHĨ ĐẾN CÁC NGƯỜI “KHÁCH HÀNG” MUA DÂM.