ĐỨC THÁNH CHA NÓI CÙNG GIÁO TRIỀU RÔMA: VIỆC CẢI TỔ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG THAY ĐỔI PHIẾN DIỆN.

ĐỨC THÁNH CHA NÓI CÙNG GIÁO TRIỀU RÔMA: VIỆC CẢI TỔ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG THAY ĐỔI PHIẾN DIỆN.

Tin Vatican – CNS 122216: Hôm sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2016 vừa qua, trong một buổi gặp gỡ các ĐHY cùng giám đốc các cơ quan của Giáo Triều Rôma, để chúc mừng Lễ Giáng Sinh theo truyền thống Công Giáo. ĐTC cho biết: việc cải tổ Giáo Triều không phải chỉ là những "lớp son phấn bên ngoài để làm trẻ lại một cơ chế đã già nua của GH, mà là một phương thức mới để thay đổi cách sâu xa. GH không sợ những vết nhăn bên ngoài, nhưng là những vết bẩn ngăn trở các tiến bộ và diện mạo của GH trên thế giới". ĐTC nói rằng: mục tiêu của việc cải tổ không phải nhắm đến vẻ đẹp bên ngoài để làm cho GH đẹp hơn, và ngài đã đề cập tới một chương trình cải tổ gồm có 12 giai đoạn, với những hướng dẫn chi tiết để cải tổ Giáo Triều một cách thích ứng cho một cuộc phục hồi bền lâu. ĐTC cho rằng: "Việc cải tổ giống như chuyện chúng ta cần phải nói đến những căn bệnh, đồng thời tìm ra phương thức chữa bệnh để đạt được kết quả mong muốn".

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức ĐỨC THÁNH CHA NÓI CÙNG GIÁO TRIỀU RÔMA: VIỆC CẢI TỔ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG THAY ĐỔI PHIẾN DIỆN.