Đại Hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót 2017

LCTX Kỳ XVII - Ngày 23 tháng 4 năm 2017