Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Xin nhấn nút chuột vào ảnh để bắt đầu.

OMPH web

 

 

  • Lễ Thụ Phong Linh Mục Thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2016
    • Thầy Đaminh Phạm Ngọc Hảo, CSsR
    • Thầy Phaolô Maria Hoàng Thành Đức, CSsR
    • Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Houston, TX
  •  Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Houston từ ngày 24-26 tháng 6 năm 2016

               Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại

               3417 W. Little York Road

               Houston, Texas 77091

               tel: (713) 681-5144

           HHMHCG

 

 

 

Đại Hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót 2017

LCTX Kỳ XVII - Ngày 23 tháng 4 năm 2017