Kinh Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

KINH CẦU NGUYỆN

Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

(1866 – 2016)

Ôi,/ Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Linh ảnh của Tình Yêu,/ ánh mắt cảm thương của Mẹ/ cùng với ánh mắt Chúa Giêsu,/ nhìn đến nỗi khổ đau của chúng con,/ đã làm cho chúng con vững tin vào tình yêu của Chúa Cha.

Xin Mẹ giúp chúng con làm cho thêm nhiều người nhận biết Mẹ./ Xin giúp chúng con thành những thừa sai của đời sống tốt lành,/ tươi đẹp và hân hoan của Tin Mừng./ Xin mở lòng chúng con ra trước những tiếng kêu than của những người không có niềm hy vọng/ cho đến khi mọi người đến được với đức tin.

Xin Mẹ dạy chúng con biết suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng/ và thi hành những gì Con của Mẹ,/ Đấng Cứu Độ chúng con truyền dạy./ Xin Mẹ giúp chúng con cùng đi với Mẹ/ nhờ ánh sáng chói ngời của đức tin soi đường dẫn lối cho chúng con.

Nhờ đó,/ một ngày kia,/ chúng con sẽ được cùng Mẹ chiêm ngắm nhan thánh Chúa Cha,/ Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Con/ và Chúa Thánh Thần đến muôn đời./ AMEN.