MỘT NHÀ TRUYỀN GIÁO CHO BIẾT MỖI NGÀY ĐỀU CÓ ÁN TỬ HÌNH TRONG NƯỚC PHI LUẬT TÂN Tin Phi Luật Tân (Fides): Cha Shay Cullen, một nhà truyền giáo người Ái Nhĩ Lan nói với phón...
MỘT NHÀ LẬP PHÁP UTAH MUỐN KẺ “BUÔN BÁN” VĂN HÓA ĐỒI TRỤY TRẸN MẠNG PHẢI BỊ KHÉP TỘI Tin Salt Lake City (EWTN): Thượng Ngị Sĩ Todd Weiler của tiều bang Utah nói rằng những nạn nh...
ĐỨC THÁNH CHA NÓI GIÁO HỘI CẦN CÓ MỘT “VĂN HÓA ƠN GỌI” Tin Vatican (EWTN): Trong ngày bế mạc của hội nghị được do Hội Đồng Giám Mục Ý tổ ch...
GIỚI PHÒ SỰ SỐNG CALIFORNIA XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ TỎ LÒNG ĐOÀN KẾT TRONG THÁNG GIÊNG Tin Hoa Kỳ (EWTN): Ngày 21 tháng Giêng này là ngày mà tất cả những người Phò Sự Sống tr...
THẨM PHÁN LIÊN BANG KHÔNG CHO ÁP DỤNG LUẬT VỀ NHỮNG NGƯỜI CHUYỂN GIỚI TÍNH Tin Hoa Kỳ (CNS): Vào ngày cuối năm 2016, một Thẩm Phán Liên Bang tại Austin, Texas, đã ngăn...

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Home