CHÍNH PHỦ INDONESIA ĐANG GẶP RẮC RỐI LỚN KHI KHÔNG THỂ NGĂN CẢN NGƯỜI DI DÂN SANG CÁC QUỐC GIA TRUNG ĐÔNG. Tin Jakarta, Indonesia – Ucan 041117: Các chức sắc của GHCG và các nhà hoạt động nhân quyề...
HOA KỲ TỎ RA QUAN NGẠI SAU CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG CHÍNH PHỦ QUÁ ĐÔNG ĐẢO TẠI HUNGARY. Tin Budapest, Hungary – VR 041117: Một nhân viên nồng cốt của Hoa Kỳ đã hội thảo với ch...
TRƯỚC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC NĂM 2018, GIỚI TRẺ MUỐN GÓP MỘT TIẾNG NÓI TRONG HỘI NGHỊ, ĐÓ LÀ: “CHÚNG TÔI MUỐN THEO CHÚA KITÔ”. Tin Rôma, Italia – EWTN 041117: Trong đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ trong những ng...
MỘT HỌC GIẢ VỀ THÁNH KINH SẼ CỘNG TÁC ĐỂ VIẾT NHỮNG SUY NIỆM CHO CÁC CHẶNG “ĐƯỜNG THÁNH GIÁ” TẠI TÒA THÁNH VATICAN. Tin Vatican – EWTN 041117: ĐTC Phanxicô đã chọn một học giả về Kinh Thánh người Pháp, bà...
NHỮNG KITÔ HỮU TẠI INDONESIA CẢM THẤY BẤT AN, SAU KHI SÁU TÊN KHỦNG BỐ BỊ TIÊU DIỆT. Tin Tuban, Indonesia – UCAN 041117: Việc lực lượng chính phủ đã hạ sát 6 tên khủng bố t...

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Home