Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp

radio1

 

Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp Do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện, với sự cộng tác của các anh chị em tông đồ giáo dân thiện chí.

 

SỨ MỆNH

  • Hiệp với Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp,
  • rao giảng Tin Mừng Chúa Cứu Thế cho những người nghèo khó.

 

CHỦ TRƯƠNG

  • PHÒ SỰ SỐNG – CHỐNG PHÁ THAI
  • Giáo dục cầu nguyện và làm chứng Tin Mừng Kitô Chúa Cứu Thế
  • Cảnh giác về những phá hoại giáo lý, luân lý và tín lý Công Giáo
  • Đặc biệt, trung thành và bênh vực mọi giáo huấn của Đức Thánh Cha.
  • Thông tin Giáo Hội địa phương và hoàn vũ.
 
LIÊN LẠC
 
RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP & TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG
2460 Atlantic Ave 
Long Beach, CA 90806
 
Cha Giám Đốc Giuse Hồ Anh Nghĩa, CSsR
tel: (562) 988-7997 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home About Truyền Thông Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp